Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.

Para Birimi: Türk Lirası

Geleneksel Lezzetler

0 ürün - 0,00TL

Alışveriş sepetiniz boş!

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması

Ramazan Bingöl Gıda İnş.Tur. San.ve Tic. AŞ. www.geleneksellezzetler.com isimli web sitesi (“Web Sitesi”) üyesi olmak için (“Geleneksellezetler Üye”) önce kayıt formumuzu doldurmanız ve www.geleneksellezzetler.com Kullanıcı Sözleşmesi (“Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşmesi”) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.   Geleneksellezzetler Üyesi’nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

Geleneksellezzetler.com Sözleşmesi’ni onaylayan Geleneksellezzetler Üyeleri Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, Geleneksellezzetler Sistemine dahil ürünleri görüntüleme, internet ortamından Geleneksellezzetler sistemine dahil ürünleri sipariş verilmesi, verilen siparişlerin değiştirilmesi, geçmiş siparişleri görüntüleme ve Geleneksellezzetler Üyeleri tarafından yapılan yorumları okuma ve Geleneksellezzetler sistemine dahil ürünlerin zaman zaman Geleneksellezzetler Üyelerine sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkanı sunar.

3. Geleneksellezzetler Üyelik Sistemi

·         Geleneksellezzetler Üyesi kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre’ye” sahip olur.

·          Kullanıcı adı Geleenseklezzetler Üyesi’ne özeldir ve aynı Kullanıcı adı iki farklı Geleneksellezzetler Üye’sine verilmez.

·          Şifre sadece Geleneksellezzetler Üyesi tarafından bilinir. Geleneksellezzetler Üyesi dilediği zaman şifresini değiştirebilir.  Şifre'nin seçimi ve korunması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Geleneksellezzetler.com şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

·          Geleneksellezzetler, Üye’yi sadece geleneksellezzetler sistemine dahil olan ve Geleneksellezzetler Üyeleri tarafından yararlanılan ve kendisine özel promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. Geleneksellezzetler Gizlilik Politikasına aykırı bir şekilde kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapamaz.

·          Kullanıcının Geleneksellezzetler Üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Geleneksellezzetler.com  “login” olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. Geleneksellezzetler Üyesi'nin Yükümlülükleri

Geleneksellezzetler Üyesi, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:

·          Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Üyeliği’nin sona erebileceğini,

·         Geleneksellezzetler tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Geleneksellezzetler’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

·         Geleneksellezzetler servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Geleneksellezzetler ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Geleneksellezzetler’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

·          eleneksellezzetler tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Geleneksellezzetler’in sorumlu olmayacağını,

·          Geleneksellezzetler servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Geleneksellezzetler’in sorumlu olmayacağını,

·          Geleneksellezzetler Üyelerinin verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Geleneksellezzetler’in sorumlu olmayacağını,

·          Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

·         Geleneksellezzetler Üyeleri’ne ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken söz konusu yorumların Geleneksellezzetler sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, Geleneksellezzetler Üyelerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikte olmayacağını,

·          Geleneksellezzetler Sistemi’ne eklenecek ve yayımlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

·          Diğer Geleneksellezzetler sistemi kullanıcılarını ve Geleneksellezzetler sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,

·          Diğer Geleneksellezzetler Üyelerinin Geleneksellezzetler servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

·          Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

·          Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

·          Diğer Geleneksellezzetler Üyelerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

·          Geleneksellezzetler servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Geleneksellezzetler Üyelerinin rızası dahilinde olduğunu, Geleneksellezzetler Üyelerinin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Geleneksellezzetler servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Geleneksellezzetler’den hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,

·          Geleneksellezzetler’den izin almadan Geleneksellezzetler servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

·          Geleneksellezzetler, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

·          Kurallara aykırı davrandığı takdirde Geleneksellezzetler’in gerekli müdahalelerde bulunma ve Geleneksellezzetler Üyesini  servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

·          Geleneksellezzetler ‘in Geleneksellezzetler sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

·          Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

·          Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

·          Geleneksellezzetler “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

·          Geleneksellezzetler sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon Geleneksellezzetler Üyesi dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Geleneksellezzetler sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile promosyonun teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Ücretlendirme

Geleneksellezzetler, işbu Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Üye, Geleneksellezzetler sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Geleneksellezzetler Üyeleri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

6. Vergilendirme

Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşme’si kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Geleneksellezzetler sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

7. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Geleneksellezzetler Üyeleri Geleneksellezzetler sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Geleneksellezzetler sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

8. Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği

Geleneksellezzetler Üyesi işbu Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Geleneksellezzetler’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Geleneksellezzetler’un kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Uygulanacak Hükümler

Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

10. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İşbu Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11. Yürürlük

Geleneksellezzetler Üyesinin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Geleneksellezzetler sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

12. Fesih

Üye  dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Geleneksellezzetler Kullanıcı Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.